TEKNOLOJİ İNOVASYON LİSESİ

TEKNOLOJİ İNOVASYON LİSESİ TEKNOLOJİ İNOVASYON LİSESİ TEKNOLOJİ İNOVASYON LİSESİ

MY OKULLARI

1990 yılından beri eğitim faaliyetlerini sürdüren My Okullarının şuan Türkiye çapında 18 kampüsü,34 şubesi ve 20.000 mezunu bulunmaktadır.

Eskişehir’de 2013 yılında sağlık kolejiyle başlayan eğitim yatırımımız Bursa yolu 10.km de oluşturduğumuz 10.000 metre karelik kampüsümüzde anasınıfı, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi, sağlık koleji alanlarında eğitim faaliyetine devam etmektedir. Teknoloji ve İnovasyon lisesi altında açtığımız elektrik- elektronik alanının endüstriyel bakım onarım dalında faaliyete başladık.

Tecrübeli öğretmenlerimiz ve öncülüğünü üstlendiğimiz yeni eğitim modelleri ile öğrencilerimizi geleceğe taşıyoruz!

Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

 

ÜCRETSİZ KOLEJ EĞİTİMİ

Mesleki eğitimde sunmuş olduğu kolej imkânlarıyla ücretsiz eğitim fırsatlarının temel dayanağı 23.10.2012 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Öğrencilerden Öğrenim gördüğü (4 Yıl ) süre boyunca Eğitim Ücreti alınmayacaktır.

Bu büyük hizmetle çocuklarımız Lise hayatları boyunca (4 Yıl ) ÜCRETSİZ KOLEJ‘de eğitim alacaktır.

Geleceğin liderlerini yetiştirirken öğrenim hayatına başlayan öğrencilerimizi kendi meslekleriyle alakalı ve sektörde öncü kuruluşların liderleriyle ve farklı mesleklerden alanlarında uzman kişilerle tanıştırma imkânını sağlamayı hedefliyor ve sektörde donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eskişehir de bir ilk olan My Kolej bünyemizdeki lisemizde elektrik elektronik bölümü endüstriyel bakım ve onarım dalında öğrenci yetiştirilecektir.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Elektrik-elektronik sanayisi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile elektrik-elektronik sanayisi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Bu doğrultuda Elektrik - Elektronik Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, elektrik elektronik ölçme uygulamaları, elektrik devre hesaplamaları, teknik ve meslek resim çizimleri yapma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;

Endüstriyel Bakım Onarım dalında; elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanma, endüstriyel elektrik sistemlerin bakım ve onarımı, kumanda ve kontrol sisteminin kurulumu, dijital elektronik devreleri kurma, mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapma, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi, ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir

STAJ

Şehrimizin önde gelen firmaların da staj imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimiz staj sonrasında ise bu firmalarda çalışma fırsatı yakalıyorlar. Geleceğe kendinden emin bireyler yetiştiriyoruz. Geleceğin teknolojileri ile donatılmış; sanayi ile entegre olmuş son teknolojik atölyelerde üretmeyi öğretiyoruz.

İŞ AHLAKI

Okulumuzda  öğrencilerimize; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması için gerekli donanımda bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

DEĞER EĞİTİMİ İLE ERDEMLİ BİREYLER

Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

AKADEMİK EĞİTİM

Alanında uzman öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize, sistemli bir şekilde sınav hazırlık programları uygulanır. Yıl boyunca sınav müfredatına uygun olarak öğrencilerimizin, tüm derslerinden eksiklerini giderilir ve sınava hazırlıkları tamamlanır. Düzenli olarak yapılan hafta içi ve hafta sonu sınavlarıyla öğrencilerimizin akademik faaliyetleri öğretmenlerimiz ve rehberlik birimi tarafından takip edilir ve öğrencilerimizin akademik gelişimi sıkı denetim altında tutulur ve süreç ile ilgili velilerimize düzenli olarak bilgilendirme yapılır.

 

 

MESLEKİ İNGİLİZCE

Geleceğin bireyleri için yabancı dil önemli bir yer tutmaktadır. My Kolej öğrencilerine; sektörleriyle alakalı olan ve işletmelerde sıklıkla karşılaşabilecekleri terimler başta olmak üzere 4 yıl boyunca sistemli bir İngilizce eğitimi desteği verilecektir.

MTOK ( Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) ile MÜHENDİS OL

Bu sistemin amacı meslek lisesi mezunlarının daha önce katsayı farkından ötürü tercih edemedikleri mühendislik bölümleri gibi üst düzey bölümleri tercih edebilmeleri için yapılmış bir düzenlemedir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir.

Meslek lisesi ve teknik liselerde okuyan öğrencilerin 9. sınıftan sonra daha çok meslek dersi alması bunun yanında YKS sınavının içeriğini oluşturan ders ve konuların büyük çoğunluğunu görmemesi, bu öğrencileri yarışta geride bırakıyordu. M.T.O.K. uygulamasıyla getirilen yenilik bu okullara sadece ilgili mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin yerleşebilmesidir. Bu sayede teknoloji fakülteleri kurularak başta mühendislik bölümleri olmak üzere meslek ve teknik lise mezunu öğrencilere daha birçok bölümün önü açılmıştır. M.T.O.K. bölümlerine o alana giriş hakkı olan mesleki teknik eğitim öğrencileri dışında başka mesleki teknik eğitim öğrencileri ve normal lise eğitimi almış öğrenciler (Düz, Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi vb. ) seçim yapamazlar, tercih yapıp M.T.O.K. bölümlerini kazansalar bile bu bölümlerde okuyamazlar. Bu M.T.O.K. bölümlerini tercih edecek mesleki ve teknik eğitim almış öğrencilerin OBP (ortaöğretim başarı puanları) 0,12 ile çarpılır ve bunun dışında ek puan ya da ayrıcalık tanınmaz.

Bu fakültelere yerleşen öğrenciler eksik oldukları matematik ve fen dersleri için bir yıl intibak eğitimi alacaklardır.  Bu fakültelerde eğitim daha çok uygulamaya dayalı olacaktır. 8 dönemlik eğitimlerinin son döneminde bu öğrenciler iş yeri eğitimi alacaklardır.

Okulumuzda Elektirk-Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra öğrencilerimiz üniversitelerde aşağıdaki bölümlere yerleşebilir.

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Mekatronik Mühendisliği

• Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Bilişim Sistemleri Mühendisliği

• Adli Bilişim Mühendisliği

• Biyomedikal Mühendisliği

• Enerji Sistemleri Mühendisliği

• İmalat Mühendisliği

Ek puan ile yerleşebilecekleri ön lisans (2 YILLIK) programları

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi

Biyomedikal cihaz teknolojisi

Elektrik

Elektrik enerjisi üretim,iletim ve dağıtımı

Elektrikli cihaz teknolojisi

Elektronik haberleşme teknolojisi

Elektronik teknolojisi

Enerji tesisleri işletmeciliği

Grafik tasarımı

İş sağlığı ve güvenliği

Kontrol ve otomasyon teknolojisi

Mekatronik

Mobil teknolojileri

Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği

Otomotiv teknolojisi

Radyo ve televizyon teknolojisi

Raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi

Sahne ve gösteri sanatları teknolojisi

Uçak teknolojisi