HAVACILIK LİSESİ

HAVACILIK LİSESİ HAVACILIK LİSESİ

  • 21. yüzyılın en hızlı gelişen ve geniş kitlelere ulaşan sektörlerinden birisi olan havacılık sektörü, stratejik yapısı nedeniyle de ülkelerin dünyaya açılan kapısı durumundadır. Faaliyetlerindeki kalite ve yeterliklerin, ülkelerin itibarını da etkilemesi nedeniyle her geçen gün önemini arttırarak küreselleşen sektörde; rekabet, ileri teknoloji, değişim ve gelişim en çok kullanılan sözcükler olmuştur.
  • Bu programda havacılık sektöründe yürütülen birçok alandan birisi olan uçak bakım alanında, sektörde gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek nitelikte uçak bakım teknisyenliği eğitimi verilerek, ülkemizin hızla gelişen havacılık sektörünün desteklenmesi hedeflenmiştir.
  • Uçak Bakım Alanı Öğretim Programında;
  • 1. Uçak Gövde-Motor
  • 2. Uçak Elektroniği
  • dalları yer alacaktır.
  • Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, uçak malzeme ve yapıları, elektrik devre analizi ve uçak teknik resmi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
  • • Uçak gövde-motor dalında; uçak sistemleri, gaz türbinli motor sistemleri, uçak elektrik sistemleri, gaz türbinli motorlar, uçuş aerodinamiği, dijital uygulamaları, pistonlu motorlar, uçak bakım uygulamaları, pervane, havacılık kanunları ve insan faktörleri ve mesleki yabancı dil,
  • • Uçak elektroniği dalında; uçak elektrik sistemleri, aviyonik sistemler, analog elektronik, itme kuvveti, uçuş aerodinamiği, dijital uygulamaları, mekanik sistem uygulamaları, uçak bakım uygulamaları, ileri dijital teknikleri, havacılık kanunları ve insan faktörleri ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.